ตรวจสอบรายชื่อ 1 แถม 1

เงื่อนไขในการรับบัตรเข้างาน 1 แถม 1
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทร ณ Counter หน้าฮอลล์ 6 (ฝั่งเยื้องไปทางฮอลล์ 7)
2. รับบัตรได้ระหว่างวันที่ 4 – 7 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
3. บัตร 1 ใบสามารถเข้างานได้เพียง 1 ครั้ง และ 1 วันเท่านั้น
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิบัตรเข้างาน 1 แถม 1 สำหรับผู้ที่ทำการชำระเงินสำเร็จและชำระในวันเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น